Dráždivý kašeľ

Podľa dĺžky trvania kašľa poznáme
Akútny kašeľ, ktorý trvá menej ako 3 týždne. Kašeľ pretrvávajúci 3 – 8 týždňov sa nazýva subakútny. Ak dĺžka kašľa presahuje 8 týždňov jedná sa o chronický kašeľ.

Podľa kvality môže byť kašeľ byť suchý, bez vykašliavania, alebo vlhký, s vykašliavaním