Detoxikácia :

Súčastné životné prostredie nesie so sebou výrazné riziko zanesenia organizmu chemickými látkami, ťažkými kovmi, rádioaktivitou... Každý človek v súčastnej dobe je tomuto riziku vystavovaný, no nie každý je rovnako vnímavý k týmto látkam. Toxíny vonkajšieho prostredia sa často podieľajú na rozvoji rôznych chorôb ako napríklad alergie. Pri súčastnom životnom štýle  je dôsledná detoxikácia organizmu jedným z prvých predpokladov liečby akejkoľvek choroby. Je prospešná pre každého človeka aj preventívne.

Stres a harmonizácia:

Je doba, kedy je stres bežnou súčasťou nášho každodenného života. Každý človek je denne vystavovaný rôznym stresovým situáciám. Stres zaťažuje naše vnútorné orgány, najmä nervový systém. 
Harmonizácia organizmu pomocou biorezonančného prístroja trvá pár minút a pomáha v záťažových situáciách. Náš biorezonančný prístroj napráva narušené energetické dráhy tela. 

Terapia:
5 - 8 sedení, raz za týžden - podľa potreby,
čas terapie max 30 min